VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Stručný popis pracovní pozice:

komplexní zajištění činnosti vedoucího pracovníka odboru školství a kultury, zajišťování plnění funkce zřizovatele vůči školským příspěvkovým organizacím města, příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko Střelnice, Městské knihovně a Správě účelových zařízení, koordinace kulturních, sportovních a společenských akcí města, zajišťování a předkládání krajskému úřadu návrhu rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání, spolupráce s projektovým managementem a účast na přeshraničních dotačních projektech, zajišťování vydávání právních předpisů města v gesci odboru, zajišťování péče o válečné hroby, tvorba materiálů předkládaných orgánům města

Platová třída: 11 - podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Termín nástupu: 04.09.2021 nebo dle dohody

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • bezúhonnost (§ 4, odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.)
 • splnění předpokladů dle Zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

Ostatní požadavky:

 • řídící, organizační a komunikační schopnosti

 • znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dalších souvisejících předpisů z oblasti školství

 • znalost financování školských příspěvkových organizací

 • všeobecný přehled právních předpisů se zaměřením na činnost obce, zejména: zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • zvláštní odborná způsobilost ve školství vítána

 • znalost problematiky přeshraničních dotačních projektů vítána

 • znalost polského jazyka vítána

 • znalost místního kulturního prostředí

 • samostatnost, zodpovědnost

 • časová flexibilita, přesnost a důslednost v práci

 • schopnost týmové práce, schopnost jednat s lidmi

 • vysoké pracovní nasazení

 • výborná znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet)

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené

 • dalších 5 dnů placeného volna nad rámec dovolené

 • pružnou pracovní dobu

 • závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele

 • příspěvek na penzijní připojištění

 • příspěvek na sport a kulturu formou poukázek

 • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele

Přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem „Výběrové řízení – vedoucí odboru školstvía kultury – NEOTEVÍRAT“ do 21.06.2021 na adresu: Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nebo přímo na podatelnu uvedeného úřadudo 21.06.2021, 17:30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Firma: Město Český Těšín

Kontakt: Iveta STAFINSKI
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

Telefon: 553035364

Místo práce: Český Těšín

Typ úvazku: hlavní pracovní poměr

Plat: 30000 Kč/měsícReagovat na tuto pozici


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2021 KARIERA.CZ s.r.o.