VEDOUCÍ INVESTIČNÍHO ODBORU

Stručný popis pracovní pozice:

komplexní zajištění činnosti vedoucího pracovníka investičního odboru, plnění úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek města, realizace jmenovitých a investičních akcí města, spolupráce s projektovým managementem při žádostech o dotace, kontrola fakturace jednotlivých akcí, tvorba materiálů předkládaných orgánům města

Platová třída: 11 - podle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Termín nástupu: 18.09.2021 nebo dle dohody

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • bezúhonnost (§ 4, odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.)
 • splnění předpokladů dle Zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Kvalifikační požadavky:vysokoškolské vzdělání stavebního příp. technického zaměření

Ostatní požadavky:

 • řídící, organizační a komunikační dovednosti

 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

 • všeobecný přehled právní předpisů se zaměřením na činnost obce v postavení investora, zejména: zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonač. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • praxe min. 2 roky v oblasti investiční výstavby

 • orientace ve stavebních rozpočtech a v projektových dokumentacích

 • znalost problematiky dozorování staveb vítána

 • znalost problematiky realizace projektů spolufinancovaných evropskými strukturálními a investičními fondy vítána

 • samostatnost, zodpovědnost

 • časová flexibilita, přesnost a důslednost v práci

 • schopnost týmové práce, asertivní jednání

 • vysoké pracovní nasazení

 • schopnost práce v terénu

 • výborná znalost práce s PC (MS Word, MS Excel, Internet)

 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené

 • dalších 5 dnů placeného volna nad rámec dovolené

 • pružnou pracovní dobu

 • závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele

 • příspěvek na penzijní připojištění

 • příspěvek na sport a kulturu formou poukázek

 • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele

Přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady je nutno doručit v uzavřené obálce označené v levém horním rohu nápisem „Výběrové řízení – vedoucí investičního odboru – NEOTEVÍRAT“ do 21.06.2021 na adresu: Městský úřad Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nebo přímo na podatelnu uvedeného úřadu do 21.06.2021, 17:30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Firma: Město Český Těšín

Kontakt: Iveta STAFINSKI
náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín

Telefon: 553035364

Místo práce: Český Těšín

Typ úvazku: hlavní pracovní poměr

Plat: 35000 Kč/měsícReagovat na tuto pozici


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2021 KARIERA.CZ s.r.o.